BikeForLife

BikeForLife

×
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Καλάθι αγορώνΤο καλάθι σας είναι άδειο.

Όροι εγγυήσεων-εγχειρίδιο ποδηλάτων

Όροι εγγυήσεων-εγχειρίδιο ποδηλάτου

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τους ορούς εγγυήσεων ποδηλάτων καθώς κ το εγχειρίδιο χρήσης ποδηλάτου.

 Mπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία σε μορφή Pdf παρακατω :

 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ_ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ_ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ.docx   

ΟΡΟΙ_ΕΓΓΥΗΣΗΣ_ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ_.docx

 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Εγχειρίδιο ποδηλάτου

Διαβάστε προσεκτικά το Εγχειρίδιο Ποδηλάτου και ακολουθήστε πιστά όλες τις αναφερόμενες σε αυτό οδηγίες χρήσης, ασφάλειας & συντήρησης του νέου σας ποδηλάτου. Κατεβάστε το Εγχειρίδιο Χρήσης από εδώ: http://bikeforlife.gr   /πληροφορίες/όροι εγγυήσεων-εγχειρίδιο ποδηλάτου

Στην περίπτωση όπου, παρά τις συστάσεις και τις οδηγίες του κατασκευαστή, ο κάτοχος / χρήστης του ποδηλάτου δεν εκτελεί περιοδικούς ελέγχους και σέρβις στο ποδήλατο, αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη για τον κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος και, ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη. Συγκεκριμένα, οι παρακάτω έλεγχοι από εξουσιοδοτημένο συνεργείο είναι απαραίτητοι για την ασφαλή λειτουργία του ποδηλάτου και την ισχύ της εγγύησης. Σε κάθε περίπτωση, ο αρχικός και ο 1ος έλεγχος διενεργείται δωρεάν στο συνεργείο μας.

Εγγύηση ποδηλάτου

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση του σκελετού και των εξαρτημάτων, σε περίπτωση ελαττω-ματικής κατασκευής ή ατέλειας υλικού. Η ατέλεια πρέπει να επιβεβαιωθεί από εξειδικευμένο τεχνικό μας εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία αρχικής αγοράς και διαρκεί για Δύο (2) έτη,(εκτός αν ο κατασκευαστής συνοδεύει το ποδήλατο με δικία του κάρτα εγγύησης για περεταίρω χρονικό διάστημα)

Αξιώσεις στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης θεωρούνται έγκυρες μόνο για τον Αρχικό Κάτοχο και πρέπει να συνοδεύονται από την Απόδειξη Αρχικής Αγοράς στην οποία αναγράφεται και η Ημερομηνία. Αρχικά, όλες οι αξιώσεις πρέπει να υποβάλλονται μέσω του εξειδικευμένου αντιπροσώπου , ο οποίος προμήθευσε το ποδήλατο.

Οφείλετε να φυλάσσετε και εφόσον σας ζητηθεί να επιδεικνύετε τη Κάρτα Ποδηλάτου σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό ή Αστυνομική Αρχή. Η κάρτα θα σας παραδοθεί κατά την αγορά και θα αναγράφει οπωσδήποτε το σειριακό αριθμό (αριθμό πλαισίου) και την ημερομηνία αγοράς του ποδηλάτου σας. Οφείλετε να τη τηρείτε, για όσο διάστημα είστε κάτοχος του ποδηλάτου. Σε περίπτωση μεταπώλησης, τη παραδίδετε στο νέο κάτοχο, μαζί με το παρόν έντυπο. Οφείλετε να έχετε υπογράψει τη φόρμα Δήλωση παραλαβής/παράδοσης, κατά τη αγορά του ποδηλάτου σας. Η επίδειξη της φόρμας αυτής, μαζί με το ελαττωματικό μέρος σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, είναι υποχρεωτική, διαφορετικά δεν εκχωρείται εγγύηση.

Οι περίοδοι εγγύησης θα πρέπει να εκχωρούνται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιείται Συντήρηση Ποδηλάτου σύμφωνα με τις απαιτήσεις συντήρησης που ορίζονται στο εγχειρίδιο ποδηλάτου και μόνο από εξειδικευμένο αντιπρόσωπο των ποδηλάτων. Για το σκοπό αυτό, στο έγγραφο θα βρείτε ένα πρόγραμμα των απαραίτητων ελέγχων και συντηρήσεων για το ποδήλατό σας. Το κόστος για τη συντήρηση και το σέρβις βαρύνει τον κάτοχο του ποδηλάτου. Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, η απόφαση για επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού μέρους λαμβάνεται από τον αντιπρόσωπο κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Μη ελαττωματικά μέρη θα αντικαθίστανται μόνο με έξοδα του κατόχου του ποδηλάτου.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η φυσιολογική φθορά δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση. Παρακαλούμε διαβάστε το αντίστοιχο κεφάλαιο για να μάθετε σχετικά . Ο κατασκευαστής των ποδηλάτων δεν υποχρεούται να επιδιορθώσει οποιαδήποτε ατέλεια, στην περίπτωση που το ποδήλατο ή/και τα εξαρτήματά του έχουν υποβληθεί σε κακή χρήση, αμέλεια, συμπτωματική ζημιά, κατάχρηση, μη κατάλληλη συναρμολόγηση και μη κατάλληλη συντήρηση από οποιονδήποτε εκτός του εξειδικευμένου αντιπροσώπου ποδηλάτων . Η χρήση μερών ή/και συσκευών που δεν συμφωνεί με την αρχικώς ενδεικνυόμενη χρήση για το ποδήλατο όπως πωλήθηκε, καθώς και ζημιές που οφείλονται στη χρήση μερών μη γνήσιων ή μη εγκεκριμένων από εξειδικευμένο αντιπρόσωπο ποδηλάτων, δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται, εάν το ποδήλατο έχει τροποποιηθεί από την αρχική του κατάσταση ή εάν το ποδήλατο έχει χρησιμοποιηθεί για μη φυσιολογικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, της μη τήρησης των οδηγιών που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο ποδηλάτου ή της χρήσης του σε ακροβατικά άλματα ή παρόμοιες δραστηριότητες. Ομοίως αν εκτεθεί απευθείας σε ηλιακή ακτινοβολία, πηγή θερμότητας ή υγρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς προφυλάξεις. Δια του παρόντος εκχωρείται εθελοντική περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή, η οποία παρέχεται υπό τους συγκεκριμένους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αποκλειστικά στο παρόν έγγραφο. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει οποιαδήποτε θεσμικά δικαιώματα του πελάτη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όπως κάθε μηχανική συσκευή, το ποδήλατο και τα εξαρτήματά του υπόκεινται σε φθορά και τάσεις. Τα διάφορα υλικά και οι μηχανισμοί υπόκεινται σε φθορά ή κόπωση από τάσεις σε διαφορετικούς βαθμούς και έχουν διαφορετικούς κύκλους ζωής. Σε περίπτωση υπέρβασης του κύκλου ζωής ενός εξαρτήματος, ενδέχεται να παρουσιαστεί ξαφνική και καταστροφική αστοχία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ποδηλάτη. Πολλές δραστηριότητες στο ποδήλατο και εργασίες σέρβις απαιτούν ειδική εκπαίδευση, δεξιότητες, γνώσεις και εργαλεία.

Μην ξεκινήσετε οποιαδήποτε προσαρμογή ή εργασία σέρβις στο ποδήλατό σας, εάν δεν είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να την ολοκληρώσετε σωστά. Μη κατάλληλη προσαρμογή ή εργασία σέρβις μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στο ποδήλατο ή σε ατύχημα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό. Όπως όλα τα σπορ, η ποδηλασία περιλαμβάνει τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς. Επιλέγοντας να οδηγήσετε ένα ποδήλατο, αναλαμβάνετε την ευθύνη για τον κίνδυνο αυτό. Επομένως πρέπει να γνωρίζετε και να ασκείτε σταθερά τους κανόνες ασφαλούς και υπεύθυνης ποδηλασίας.

Συντήρηση ποδηλάτου Για την ασφάλεια κατά την ποδηλασία, ορισμένα μέρη πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικούς ελέγχους και συντήρηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή που συνοδεύουν το κάθε προϊόν. Για το σέρβις αυτό, θα πρέπει να απευθύνεστε αποκλειστικά σε εξειδικευμένο αντιπρόσωπο ποδηλάτων.

 

 

 

Σχετικά με μάς

Eνα σύγχρονο και ολοκληρωμένο κατάστημα ποδηλάτων στην Λαμία, θα βρείτε τα πάντα γύρω απο το ποδήλατο.
Ωράριο λειτουργιας:
Δευ-Τετάρ: 8:30-14:30
Τρίτ-Πέμπ-Παρά: 8:30-14:00 & 17:30-21:00
Σάβ: 8:30-14:30

Επικοινωνία

Τηλέφωνο : 22310 46470

Email:info@bikeforlife.gr

Λαμία,κύπρου 9, Τκ 35100
Πλησίον κυκλικού κόμβου, επι της βασιλικών .